Política de Privacitat

Protecció de dades i Política de Privacitat

S’informa a l’usuari que les seves dades personals s’incorporaran a fitxers propietat de DUUO

La finalitat del tractament de les dades radica en la prestació de serveis sol.licitats per l’usuari.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre l’usuari i DUUO, mentre l’interessant no en sol•liciti la seva supressió i si és el cas, durant els terminis legals d’aplicació.

La legitimació en el tractament de les dades és el consentiment de l’usuari per tal que DUUO pugui oferir-li el servei o serveis sol•licitats pel propi usuari.

Els drets que assisteixen a l’USUARI o INTERESSAT són: L’usuari té dret a obtenir informació si DUUO està tractant dades personals que el concerneixen o no.

L’Interessat té dret a accedir a les seves dades personals, sol•licitar la rectificació de dades inexactes i sol•licitar la seva supressió.

També es pot sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es podrien conservar durant els terminis legals d’aplicació.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessants tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat.

L’Interessat pot exercir els seus drets:

Mitjançant un escrit adreçat a DUUO, C/ Sallarès i Pla, 3 – 3er. 2a. 08202 Sabadell (Barcelona):

Mijançant un correu electrònic a info@duuo.org

Reclamacions

Si considereu que els vostres drets no s’han atès de forma adequada, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades: agpd.es

DUUO informa que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot de conformitat al previst a la normativa vigent.

Així mateix, DUUO informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27/4/2016 i li sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@duuo.org


Fem servir galetes de tercers per facilitar informació als nostres usuaris. Feu clic aquí per obtenir informació sobre elles i com desactivar-les.

D'acord